Antidepresanlar nasıl ödenir?

Yeni koşullar

Son güncelleme: 22-05-2018

Aksaray- Kırşehir Eczacı Odası’ nın çalışması:

 
SUT DEĞİŞİKLİĞİNDE ANTİDEPRESANLARIN ÖDENME KOŞULLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK.

Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar tüm hekimlerce reçete edilebilir. (Ek: RG-10/05/2018-30417/ 8 md. Yürürlük:18/05/2018). 

Bu gruplar arasında ilaç değişimi gereken hallerde ve/veya bu ilaçların 6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda psikiyatri uzman hekimlerince veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlar, psikiyatri, nöroloji, geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. 

Bupropiyon HCl (Ek: RG-18/06/2016- 29746/ 11 md. Yürürlük: 25/06/2016), vortioksetin  (Ek: RG- 25/07/2014- 29071/ 20 md. Yürürlük: 07/08/2014) ve agomelatin yanlızca major depresif bozukluk tedavisinde, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir şeklinde düzenlenmiştir.

TRİSİKLİK ANTİDEPRESANLAR
Amitriptilin (Laroxyl)
Klomipramin (Anafranil)  
İmipramin (Tofranil)
Opipramol (İnsidon)

TETRASİKLİK ANTİDEPRESANLAR
Mianserin (Tolvon)
Mirtazepin (Remeron)
Moprotilin (Ludiomil)  

SSRI GRUBU ANTİDEPRESANLAR
Fluoksetin (Prozac)
Fluvoksamin (Faverin)
Paroeksetin (Paxil)
Sertralin (Lustral)
Essitalopram (Cipralex)
Sitalopram (Cipram)

ECZACININ SESİ/ HABER


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim