EDAK hakkında açıklama

Hukukçu açıklaması

Son güncelleme: 24-02-2018

İzmir Eczacı Odası’ nın yazısı:


ECZANELERE GELEN İCRA TAKİP YAZISI HAKKINDA HUKUK MÜŞAVİRİMİZİN GÖRÜŞÜ

Değerli meslektaşımız

Bugün  telefonla arandık ve bazı eczacılarımız  HACİZ İHBARNAMESİ geldiğini bildirdiler. 
 
Gönderdiği evraktan alacaklı Alternatif Bank ve  borçlu Edak Ecza Kooperatifinin   yaklaşık 9,5 Milyon borç için  işlem yapıldığı, haciz ihbarnamesinden  EDAK KOOP  ’a olan borçlarının icra dosyasına ödenmesi istenmiştir. Gün içersinde Aydın  çevresinde birden çok eczacıya da aynı haciz ihbarnameleri gelmesi üzerine  panik havası oluşmuştur. Öğrendiğim kadarıyla bazı Eczacılar Kooperatif Üyeliğinden  ayrılmak için  noterden ihtar  çekmiştir. 

Edak KOOP  ’la ilgili son dönemde ekonomik   sıkıntılar yaşadığı bilinmekle berbarer, bankadan üyelerine haciz ihbarnamesi  gönderilmesi aşamasına gelmesi , gerek Edak ’ın tüzel kişiliği gerekse ortak eczacılar açısından  bazı hukuksal sıkıntılar yaşatması ve yaşatacağı  muhtemeldir. Kooperatifler Yasası, Edak Koop Sözleşmesi  hükümleri ve haciz ihbarnamesi (İcra İflas Kanunu) sonuçları  üzerinden Eczacının  sorumluluğu  açıklama  ihtiyacı oluşmuştur.   
Eczacılarımızın sorumluğunu iki ana temel üzerinden açıklayabiliriz.  ;  

A-) HACİZ İHBARNAMESİ TEBLİĞ OLUNAN VEYA İLERDE OLUNACAK  ECZACILARIN DURUMU : 

Haciz ihbarnamesi İcra İflas Kanunu (  İİK.) M. 89 gereği    yapılır. Amacı EDAK KOOP ’un ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ (burada ilaç alarak borçlu  durumdaki  Eczacılarda oluşan  )   hak ve alacaklarını haczetmektir. Kooop ortaklığı ile ilgili bir durum değildir.

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 28. Maddesi gereği EDAK KOOP ÜYESİ (ORTAĞI ) ECZACIYA KOOPERATİF ALACAKLISI TARAFINDAN HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLEMEZ.

II - Kooperatifin sorumluluğu:

Madde 28 - Anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça kooperatif, alacaklılarına karşı yalnız mamelekiyle sorumludur.

ANILAN YASADA KOOPERATİF  BORÇLARINDAN SADECE MAL VARLIĞI İLE SORUMLUDUR. KOOPERATİF ORTAĞI İİK. 89 ANLAMINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİ DEĞİLDİR. ÜYE ECZACIYA HACİZ İHBARI GÖNDERİLEMEZ.

BANKALARIN GÖNDERDİĞİ HACİZ İHBARNAMELERİNE  KARŞI İCRAYA ÖDEME YAPMAYIN. İCRA DOSYASINA İTİRAZ YAZISI VERİLMELİDİR. AYRICA İCRA MEMURLUĞUNUN GÖNDERDİĞİ HACİZ İHBARNAMESİNE KARŞI İCRA HUKUK MAHKEMESİNDE İPTAL DAVASI AÇILMASINDA FAYDA VARDIR.   ECZACILARIMIZ BİZE VEKALETNAME VERMEK İSTERLERSE HER ZAMAN İHBARNAMELERİN İPTALİNİ SAĞLARIZ.

BU ARADA ÖNEMLİ BİR HUSUSU İSE EDAK KOOP ÜYESİ OLMAYAN ECZACILARIMIZDA  EDAK KOOP’a    ilaç alımından kaynaklanan BORCU YOK İSE ,  EDAK’ BORCU BULUNMADIĞINI BELİRTİR DİLEKÇEYİ  tebliğden itibaren YEDİ GÜN İÇİNDE  icra dosyasına ELDEN yada avukatı aracılığyla TESLİM ETMESİ  gerekir. İcra dosyasına adi posta ile göndermek yeterli değildir. Aksi takdirde Alacaklı banka  tebliğ edeceği 2. ve 3 haciz ihbarnameleri ile eczacımızı tüm borçtan sorumlu tutabilir.  

B-)  EDAK S.S. KOOPERATİF üyeliğinden  (ortaklığı ) kaynaklanan SORUMLULUK :

Edak Kooperatif Ortaklığında ortaklık sorumluğunda  ise İKİ husus önemlidir. 

   1-) EDAK  SINIRLI SORUMLU KOOP. DUR.  Yani ortakların sorumluluğu , taahhüt ettiği  ortaklık payı esas alınır. EDAK S.S. KOOP. kuruluş sözleşmesinin 20. maddesi bu konuda  açıktır.   ;      
        
ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUKLARI: 
 
Madde 20 
Her ortak kooperatifin borçlarına karşı taahhüt ettiği ortaklık payının beş katına kadar sorumludur. 
Kooperatiften ilişkisi kesilen ortağın sorumluluğu, ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl devam eder. 
Kooperatife giren her ortak, girişinden önce doğmuş olan kooperatif  borçlarından dolayı diğer ortaklar gibi sorumlu olur. 
Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin sorumlulukları hakkındaki hükümler saklıdır.

Her bir pay bildiğim kadarıyla 100 TL olup beşle çarpınca 500- TL. dır.  Edak Koop üye olan Eczacımız 500- TL.  kadar sorumludur. Şahsi mal varlığı ile sorumlu değildir.

2-) EDAK KOOP’un en son genel kurulunda bildiği kadarıyla her üyeye 10.000- TL daha ek ödeme istenmiştir. 

Bu konuda ise 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu  52. maddesi geçerlidir. 

2. Ortakların paylarının artırılması:

Madde 52 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 10.06.1981 RG NO: 17366 KANUN NO: 2475/1) (KOD 1)
Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümleri ihdası hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların 3/4’ünün rızası gereklidir.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 25.10.1988 RG NO: 19970 KANUN NO: 3476/13) (KOD 2)
Ancak, kamu kuruluşlarından kredi alan kooperatiflerin kredi miktarının artırılmasından yararlanmak üzere alacakları kararlarda bu şart aranmaz ve 51 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

Kararlar, ilandan başlayarak üç ay içinde kooperatiften çıktıklarını bildirmeleri halinde bunlara katılmayan ortakları bağlamaz. Bu takdirde kooperatiften çıkma beyanı, kararın yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere hüküm ifade eder.
Bu suretle kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, bir ayrılma tazminatı ödenmesine bağlı kılınamaz.

ECZA KOOP ORTAKLIĞINDAN DOLAYI ŞUAN İÇİN HACİZ TEHDİDİ YOKTUR. ORTAKLARIN KOYDUĞU SERMAYE  SORUMLULUĞU  EDAK ECZA DEPOSUNUN TASFİYESİ HALİNDE OLABİLİR. ŞUAN İÇİN ÖYLE BİR DURUM YOKTUR. 

Saygılarımla.

ECZACININ SESİ/ HABER


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim