Hasılat girişleri yanlış!

Bir daha uyardılar

Son güncelleme: 02-11-2017

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, eczacılara ilişkin İTS Sistemi’ ne’’Hatalı Hasılar Girişleri’’ konusunda tüm birimlerine bilgilendirme/ uyarı yazıları gönderiyor.


Yazıda, hatalı hasılat girişlerinin düzeltilmesi istenirken, hatalı giriş yapanların bunu düzeltmemesi ya da yine hatalı giriş yapmaları halinde cezai yaptırımla karşı karşıya kalacakları bildiriliyor.

Söz konusu resmi yazı şöyle:
 
 
HİZMETE ÖZEL
T.C
23.10.2017
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
 NORMAL
Sayı : 48416123-000-
Konu : İlaç Takip Sistemi Üzerinden
KDV Hariç Satış Hasılatı Bilgilerinin Kaydedilmesi Hk.

…...........................  VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
Bilindiği üzere, 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin “İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları “
 
(1) (Değişik:RG-28/3/2016-29667)Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur.
 
Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir.
 
Reçete sayısı veya ciro verileri doğrultusunda çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür.
 
Reçete sayısı için bir önceki yıla ait Kurum verileri; ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Reçete sayısı ve ciro bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczacı çalıştırılması için uygun olması halinde, daha fazla sayıda ikinci eczacı çalıştırılmasına imkân sağlayan veri esas alınır.
 
Reçete sayısı ve ciro verilerindeki yıllık değişim oranı doğrultusunda bu değerler Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürü eczacı tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden her yıl Nisan ayında beyan edilir.

Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenir.
 
(2) Eczacı, ikinci eczacıyı veya eczacıları otuz gün içerisinde işe başlatır ve il sağlık müdürlüğüne bildirir. İkinci eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacı, il sağlık müdürlüğü tarafından uyarılır ve eczacıya otuz gün süre verilir. Uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz gün süre ile askıya alınır. Şayet eczacı bu süre sonunda da yükümlülüğünü yerine getirmez ise ruhsat süresiz askıya alınır. ” hükmündedir.
 
Serbest eczane mesul müdürü eczacılar tarafından KDV hariç hasılat bilgilerinin İlaç Takip Sistemi üzerinden hatalı beyan edildiği ve İlaç Takip Sistemi üzerinden beyan edilen bilgiler ile Eczacı Bilgi Sistemi’ne kaydedilen KDV hariç hasılat bilgileri arasında farklılık bulunduğu tespit edilmiştir.
 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206 ncı maddesi “Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine  yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmündedir.
 
Netice itibari ile KDV hariç hasılat bilgileri ile ilgili olarak gerçeğe aykırı ya da hatalı beyanda bulunulmaması, aksi takdirde haklarında gerekli idari işlemlerin tesis edileceğinin serbest eczane sahip ve mesul müdürlerine duyurulması, KDV hariç hasılat bilgilerinin eksik bildirilmesi işleminin tekerrürü halinde hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 206 ncı maddesine muhalefetten Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı hususlarında;
Bilginizi ve gereğini rica ederim.
 
Dr. Hakkı GÜRSÖZ
Kurum Başkanı

ECZACININ SESİ/ HABER


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim