Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden

Son güncelleme:27-12-2018

 27 Aralık 2018 PERŞEMBE       Resmî Gazete     Sayı : 30638

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Kadrolara Başvuracak Adaylar:

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve lisansüstü öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteren onaylı belge)

5-Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

6-ALES Belgesi

7-2 adet fotoğraf

8-Yabancı Dil Belgesi

9-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

10-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

 

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 28.12.2018

Son Başvuru Tarihi : 11.01.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 21.01.2019

Sınav Giriş Tarihi : 30.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 06.02.2019

 

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2-Sonuçlar kadronun ilan edildiği birimin internet adresinde yayımlanacaktır.

3-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

4-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

5-Öncelikli alan araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların doktora eğitiminde tez aşamasına geçmemiş olmaları gerekmektedir.

6- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

7-Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

8-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

9-Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.

10- Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

11-İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

12-İlanımıza http://www.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ÜNVANI: Araştırma Görevlisi

DERECE: 4

ALES PUANI: 75

YABANCI DİL PUANI: 70

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI

İNTERNET ADRESİ: http://www.pharmacy.ankara.edu.tr

 

BİRİMİ           ADET   AÇIKLAMALAR

Temel Eczacılık    1      Eczacılık Fakültesi lisans mezunu,

Bölümü                        Biyokimya alanında tezli yüksek

Biokimya                      lisans veya doktora yapıyor

ABD                             olmak

 

 

Eczacılık Meslek   1      Eczacılık Fakültesi lisans mezunu,

Bilimleri Bölümü          Eczacılık İşletmeciliği alanında

Eczacılık                       doktora yapıyor olmak.

İşletmeciliği

ABD

 


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim