İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden

Son güncelleme:18-11-2016

18 Kasım 2016 CUMA Resmî Gazete   Sayı : 29892

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin

ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı

Kanun uyarınca İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi

Kriterleri”ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında yayın listesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş;

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;

• Profesör veya Doçentlik kadrolarına başvuranların Doçentlik Belgesi

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter

tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya

noter tasdikli örneği;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi;

• 2 adet vesikalık fotoğraf;

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar

dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları

zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve

yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına

başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan

4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda

bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki

eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

• Başvurular, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire

Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta

yoluyla yapılacaktır.

 

FAKÜLTE/

YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

Eczacılık Fakültesi

Farmakognozi (Türkçe)

Prof.

1

Farmakognozi alanında Profesör olmak.

Farmasotik Mikrobiyoloji (Türkçe)

Prof.

1

Mikrobiyoloji alanında Doçent veya Profesör olmak.

Analitik Kimya (Türkçe)

Yrd.Doç.

1

Kimya veya Kimya Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Kimya alanında doktora yapmış olmak.

Farmasotik Biyoteknoloji (İngilizce)

Yrd.Doç.

1

Farmasötik Biyoteknoloji, Kimya veya Biyoloji Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Kimya veya Biyoloji Mühendisliği bölümünde doktora yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Farmasotik Kimya (İngilizce)

Yrd.Doç.

1

İlaç Kimyası ile ilişkili bir alanda doktora yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

 


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim